X SESJA RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

Porządek X Sesji Rady Miejskiej w Nysie 
w dniu 27 sierpnia 2015 roku, godzina 13.00


1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej,
c) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
d) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.

2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Informacja z działalności Wspólnot Mieszkaniowych w roku 2014.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany uchwały Nr LI/769/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 października 2014r.w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2015",
2) zmiany uchwały Nr XI/190/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2011r.w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów,
3) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dot. wolnego lokalu użytkowego przy ul. Bohaterów Warszawy 2),
4) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dot. wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Al. WP 41/7),
5) sprzedaży w drodze przetargu prawa własności nieruchomości gminnej (dot. wolnego lokalu mieszkalnego przy ul. Rynek 27/3)
6) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,
7) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie,
8) pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Dyrektora Przedszkola nr 9 w Nysie,
9) pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność dyrektora Gimnazjum nr 2 w Nysie,
10) rozpatrzenia skargi  na działalność dyrektora Przedszkola nr 6 w Nysie,

Przerwa 15 minut

11) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015 rok,
12) zmiany uchwały Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023,
13) sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr IX/114/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Nysa oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
14) utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Nysa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015r.,
15) przyznania w 2015 roku wyróżnienia w formie bonusu rocznego dla sołectw z Gminy Nysa uczestniczących w programie „Odnowa Wsi w województwie opolskim”,
16) zwalczania rośliny z gatunku Barszcz Sosnowskiego z terenu Gminy Nysa,
17) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nysa,
18) zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej,
19) ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Nysa oraz gmin sąsiadujących w ramach porozumień międzygminnych.

6. Sprawy różne.

7. Zakończenie obrad.zdjęcie nysa.eu


Urząd Miejski w Nysie
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
środa, 26 sierpnia 2015
Posted by Patryk Babula

OD GRUDNIA NOWE POŁĄCZENIE Z WROCŁAWIEM

Od 13 grudnia 2015 czyli od dnia, w którym wchodzi nowy rozkład jazdy PKP, mieszkańcy Nysy (głównie studenci) doczekają się bezpośredniego połączenia w godzinach popołudniowych. Nowy pociąg wyruszy z Nysy o godzinie 18.04 (przyjazd do Wrocławia o 19:28). Powrót z Wrocławia do Nysy zaplanowano na godz. 19:50 (przyjazd o 21:13). Czas podróży skróci się o 16 minut. Przypomnijmy, że od 1 września (w dni nauki szkolnej) pociąg z Nysy wyjeżdża o godzinie 10.42 (przyjazd do Wrocławia o 12:20).


 (zdjęcie kurierkolejowy.eu)


źródło: nysainwestycje.blogspot.com 
poniedziałek, 24 sierpnia 2015
Posted by Patryk Babula

REMONT TRZECIEGO PERONU PRZY NYSKIM PKP ?

PKP szukają wykonawcy, który przebuduje peron w Nysie. Przetarg na remont trzeciego peronu przy linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole zostanie rozstrzygnięty 10 sierpnia. Przebudowany zostanie peron o powierzchni użytkowej 909 m² i długości 242 m. Dziś w tym miejscu można zobaczyć uszkodzone i pęknięte ścianki oporowe, dziury w asfalcie czy zapadnięte krawężniki. Wkrótce peron, przy którym zatrzymują się pociągi relacji Nysa – Opole Główne zmieni się nie do poznania. Zakres prac obejmuje rozbiórkę istniejącej i budowę nowej konstrukcji. Nawierzchnię asfaltową zastąpi betonowa kostka brukowa. Zainstalowanych zostanie 8 słupów oświetleniowych o mocy 60 W i wysokości 6 m, w technologii LED. Wymianie podlegać będzie także mała architektura. Pojawią się nowe gabloty i tablice informacyjne, ławki, a także kosze na śmieci. Odrestaurowana zostanie również wiata tunelowa nad wejściem na peron. Dodatkowo zamontowana zostanie wiata przystankowa. Peron ma być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oferty można składać do 10 sierpnia do godz. 12:00, w siedzibie Zakładu Linii kolejowych w Opolu. Wykonawca na zrealizowanie tej inwestycji będzie miał czas do 30 listopada tego roku.
 
 
źródło: rynek-kolejowy.pl
wtorek, 4 sierpnia 2015
Posted by Patryk Babula

II ETAP BUDOWY PARKINGU PRZY NOR

Trwają prace związane z budową  parkingu przy drodze krajowej nr 46 w Skorochowie dla osób korzystających z ośrodków rekreacji oraz walorów turystycznych Jeziora Nyskiego. Pierwszy etap wykonany w latach 2008-2009 w ramach projektu „Lato w Nysie, zima w Jeseniku – budowa infrastruktury drogowo-parkingowej” obejmował budowę skrzyżowania skanalizowanego z drogą krajową nr 46, umożliwiającego dojazd na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe w Skorochowie, budowę drogi dojazdowej oraz budowę części parkingu dla samochodów osobowych.W etapie drugim, który rozpoczął się kilka dni temu, wykonana będzie część parkingu zlokalizowana po prawej stronie drogi dojazdowej. W miejscu tym powstanie parking dla samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów oraz budynek sanitarno-gospodarczy. Część parkingu obsługująca ruch tranzytowy wyposażona będzie w strefy rekreacji, na których przewidziano stoliki i ławki przeznaczone do wypoczynku podróżnych. Na nieutwardzonych powierzchniach parkingu, przewiduje się zieleń niską – trawniki oraz zieleń średnią – krzewy, oddzielające drogi manewrowe, miejsca postojowe od stref rekreacji oraz kanalizujące ruch na parkingu.Dzięki inwestycji powstanie 299 nowych miejsc parkingowych, 284 dla samochodów osobowych, 5 dla autobusów, 10 dla samochodów ciężarowych. Przewidywany termin zakończenia prac to listopada br. Koszt inwestycji przekroczy ponad 2 mln złotych. 
 (zdjęcia nysa.eu)

źródło: nysa.eu 
środa, 1 lipca 2015
Posted by Patryk Babula

FOTORELACJA 25.05.15

 Stary Arsenał 
(trwają prace porządkowe wewnątrz oraz dach wymieniany jest na nowy)Dawna Tama Wojskowa 
(Cały stary jaz został już wyburzony, trwają prace budowlane przy nowej części)

Jaz przy elektrowni wodnej

 

źródło: nysainwestycje.blogspot.com
wtorek, 26 maja 2015
Posted by Patryk Babula

Czas

Statystyki

Wydarzenia

Loading...

Archiwum

Technologia Blogger.

Tłumacz

- Copyright © Nysa Inwestycje -Metrominimalist +- Powered by Blogger - Designed by J.D. -