CENTRUM PRZESIADKOWE W NYSIE

7 stanowisk autobusowych, parking dla samochodów, mała architektura oraz zieleń - tak będzie wyglądał teren wokół centrum przesiadkowego. Nie zabraknie również zabytkowej lokomotywy, uratowanej od zniszczenia i odrestaurowanej. Z otoczenia zniknie budynek, w którym obecnie znajduje się poczekalnia oraz kasy biletowe PKS. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego  2014-2020 (RPO WO 2014-2020) Powiat Nyski wraz z partnerami planuje pozyskać środki na budowę centrum przesiadkowego w Nysie. Główne zadanie obejmowałoby przebudowę dworca PKP i PKS w Nysie - zadanie to planowane jest do realizacji z Gminą Nysa. W ramach zadania przewidziano również budowę  wiat przystankowych i zatoczek autobusowych w każdej gminie. Nabór wniosków na tego typu zadania planowany jest na III kwartał 2016 roku.źródło: powiat.nysa.pl
środa, 3 lutego 2016
Posted by Patryk Babula

DEKADA NYSA TUŻ TUŻ

Zakończył się kolejny etap zbliżający sieć galerii handlowych Dekada do realizacji inwestycji w Nysie. 22 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Nysie uchwaliła zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, która umożliwia wybudowanie galerii na działce przy ulicy Kolejowej.

Do uzyskania pozwolenia na budowę już coraz bliżej. Obecnie deweloper czeka na zatwierdzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, którego procedura ruszyła jeszcze w ubiegłym roku. Zgodnie z harmonogramem, plan powinien być uchwalony wiosną 2016. Dekada planuje rozpoczęcie inwestycji w II połowie tego roku. Komercjalizacja obiektu rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku i już teraz najemcy są zainteresowani ponad połową dostępnej powierzchni. Za wynajem odpowiada BOIG Property Consulting.

– Cieszymy się, że po raz kolejny Dekada powierzyła nam odpowiedzialność za wynajem obiektu handlowego. Inwestycja w Nysie będzie posiadała największą powierzchnię z dotychczasowych przedsięwzięć sieci, ponadto uzupełni strukturę handlową w mieście. Planowana oferta Dekady Nysa to sektor fashion wzbogacony o udogodnienia takie jak kino, kawiarnie czy restauracje. Z całą pewnością ze względu na interesującą ofertę i położenie w centrum miasta będzie to atrakcyjne miejsce do spędzania czasu dla mieszkańców Nysy. Doskonała lokalizacja obiektu oraz świetne wyniki dziesięciu już działających galerii to gwarancja powodzenia tej inwestycji – komentuje Radosław Gadomski, Commercial Director w firmie BOIG.

Galeria Dekada w Nysie zaprojektowana została jako dwupoziomowy budynek o powierzchni najmu 19,6 tys. mkw., na której zlokalizowanych zostanie ok. 70 sklepów, liczne restauracje i kawiarnie, a także specjalna strefa rozrywki. Dla wygody klientów, w galerii powstanie podziemny parking na ponad 420 miejsc. W obiekcie będzie można znaleźć również czterosalowy multipleks kinowy. Koncepcję architektoniczną inwestycji przygotowała Pracownia Air Projekt z Warszawy. Architekci inspirowali się nyskim gotykiem i zadbali o to, aby galeria wpisała się dobrze w miejską tkankę i śródmiejskie, zabytkowe otoczenie, m.in. zachowane zostaną elementy historycznego ogrodzenia XIX-wiecznej Gazowni Miejskiej.

W zasięgu oddziaływania galerii znajdzie się ponad 152 tys. mieszkańców Nysy i powiatu nyskiego. Wartość inwestycji to ponad 100 mln zł. Inwestycja powstanie w lokalizacji, która wedle ekspertów jest bardzo korzystna. Już w 2008 r. Urząd Miasta w Nysie zlecił Instytutowi Eurotest z Gdańska zbadanie kilku obszarów w mieście pod kątem nowych inwestycji handlowych. Eksperci jasno wskazali, że w przypadku Nysy najkorzystniejsza będzie budowa tego typu obiektu w strefie śródmiejskiej. Plan miejscowy dla działki przy ul. Kolejowej nie zakładał jednak wcześniej handlu wielkopowierzchniowego. Od 22 grudnia ubiegłego roku taka możliwość już istnieje.

– Budowa galerii jest dla Nysy i jej mieszkańców istotna z kilku powodów. Najważniejsze są miejsca pracy – inwestor zapewnia o powstaniu około 450 nowych miejsc zatrudnienia. Galeria zostanie zbudowana na terenie zdegradowanym i wpłynie zdecydowanie pozytywnie na poprawę wizerunku miasta. Inwestycja będzie zlokalizowana w obszarze śródmieścia, które w ciągu 2-3 lat będzie rewitalizowane. Wreszcie to sami mieszkańcy, zwłaszcza młodzi ludzie, od wielu lat domagają się galerii handlowej – komentuje Kordian Kolbiarz, burmistrz miasta Nysa.

Jak wynika z przeprowadzonych przez TNS Polska badań, galeria spełni oczekiwania mieszkańców miasta. Badanie zrealizowane we wrześniu 2014 r. pokazało, że ponad 65 proc. mieszkańców bardzo liczy na nowoczesną galerię handlową zlokalizowaną w ich mieście, ponieważ obecnie wyjeżdżają na zakupy głównie do Opola i Wrocławia, czyli miast leżących odpowiednio 60 km i 90 km od Nysy.

W mediach społecznościowych od ponad 2 lat działa strona „Tak dla Galerii Dekada w Nysie” zrzeszająca osoby którym zależy na powstaniu obiektu – głównie lokalną społeczność. W komentarzach pozostawionych na stronie możemy wyczytać słowa poparcia, a w postach dla czytelników – najnowsze informacje na temat planowanej inwestycji.Harmonogram inwestycji przewiduje rozpoczęcie budowy w II połowie 2016, natomiast otwarcie obiektu planowane jest na ostatni kwartał 2017 roku.

 WIZUALIZACJA: 


PLAN GALERII :


 źródło: retailnet.pl & galeriadekada.pl
poniedziałek, 18 stycznia 2016
Posted by Patryk Babula

FOTORELACJA POSTĘP PRAC NA NYSIE KŁODZKIEJ 30.12.2015
 

źródło: nysainwestycje.blogspot.com
niedziela, 3 stycznia 2016
Posted by Patryk Babula

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

Porządek XII sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 29 października 2015 roku o godzinie 13.00

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej,
c) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
d) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.
2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

6. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019.

1) przedstawienie przez Przewodniczącego Zespołu Opiniującego opinii Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników.
2) podjęcie uchwał w sprawach:
a) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
b) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
c) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
d) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
e) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
f) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
g) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
h) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
3) wybór Komisji Skrutacyjnej,
4) przedstawienie procedury wyboru ławników,

5) przeprowadzenie głosowania tajnego. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Przerwa 30 minut.
 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015r,

2) zmiany uchwały Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2029,

3) powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Nysa i ustalenia jej składu osobowego,

4) uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016”,

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Słonecznej, Jeziornej i Elizy Orzeszkowej,

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej,

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego,

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej,

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczyk i Bohaterów Warszawy,

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Towarowej,

11) rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr X/118/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie
Paweł Nakonieczny
środa, 28 października 2015
Posted by Patryk Babula

NYSA KUPUJE FSO


Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy podpisze w piątek (9.10) umowę kupna byłej nyskiej FSO  w jednej z warszawskich kancelarii notarialnych. Kwota łącznie z podatkiem VAT, wynosi 27 mln zł, jednak podatek wróci do gminy, zatem realna cena transakcji wynosi 21 mln 600 tys. zł. Teren po byłym FSO jest uzbrojony i przygotowany do uruchomienia tam produkcji, zatem miasto chce go przeznaczyć na takie właśnie cele, aby powstały nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Będzie tam także uruchomiona droga na skróty do centrum Nysy, na którą czekają mieszkańcy osiedla przy ulicy Słowiańskiej. Powstanie ścieżka pieszo – rowerowa. Nysanie 13 lat czekali na decyzję w sprawie terenów po FSO. Teraz wejdzie tam ekipa osób bezrobotnych, które uporządkują zakład w ramach umowy podpisanej przez miasto z PUP. Teren zostanie udostępniony mieszkańcom w celu jego zwiedzania. Prowadzone są rozmowy o uruchomieniu produkcji z dwiema dużymi firmami, których nazw obecnie nie można zdradzać. Rozmowy z trzecią firmą zerwano, ponieważ proponowała wynagrodzenia oscylujące w granicach płacy minimalnej.
źródło: nysainwestycje.blogspot.com


wtorek, 6 października 2015
Posted by Patryk Babula

Czas

Statystyki

Wydarzenia

Loading...

Archiwum

Technologia Blogger.

Tłumacz

- Copyright © Nysa Inwestycje -Metrominimalist +- Powered by Blogger - Designed by J.D. -