XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

Porządek XII sesji Rady Miejskiej w Nysie
w dniu 29 października 2015 roku o godzinie 13.00

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej,
c) informacja z działalności międzysesyjnej Burmistrza Nysy,
d) informacja z działalności Przewodniczącego Rady i jego zastępców.
2. Interpelacje radnych.

3. Wnioski radnych.

4. Oświadczenia radnych.

5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2014/2015.

6. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Opolu i Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019.

1) przedstawienie przez Przewodniczącego Zespołu Opiniującego opinii Zespołu o zgłoszonych kandydatach na ławników.
2) podjęcie uchwał w sprawach:
a) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
b) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
c) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
d) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
e) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
f) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
g) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
h) pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydatki na ławnika do Sądu Rejonowego w Nysie na kadencję 2016-2019 (…),
3) wybór Komisji Skrutacyjnej,
4) przedstawienie procedury wyboru ławników,

5) przeprowadzenie głosowania tajnego. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Przerwa 30 minut.
 
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zmiany budżetu Gminy Nysa na 2015r,

2) zmiany uchwały Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2029,

3) powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Nysa i ustalenia jej składu osobowego,

4) uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy Gminy Nysa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w sferze pożytku publicznego na rok 2016”,

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic 3 Maja, Słonecznej, Jeziornej i Elizy Orzeszkowej,

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stefana Czarnieckiego i Baligrodzkiej,

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Jędrzychów i miasta Nysy w rejonie ulicy Otmuchowskiej i Józefa Chełmońskiego,

8) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej,

9) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Emilii Gierczyk i Bohaterów Warszawy,

10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Towarowej,

11) rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr X/118/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/580/2001 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej.
8. Sprawy różne.

9. Zakończenie obrad.Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie
Paweł Nakonieczny
środa, 28 października 2015
Posted by Patryk Babula

NYSA KUPUJE FSO


Kordian Kolbiarz Burmistrz Nysy podpisze w piątek (9.10) umowę kupna byłej nyskiej FSO  w jednej z warszawskich kancelarii notarialnych. Kwota łącznie z podatkiem VAT, wynosi 27 mln zł, jednak podatek wróci do gminy, zatem realna cena transakcji wynosi 21 mln 600 tys. zł. Teren po byłym FSO jest uzbrojony i przygotowany do uruchomienia tam produkcji, zatem miasto chce go przeznaczyć na takie właśnie cele, aby powstały nowe miejsca pracy dla mieszkańców. Będzie tam także uruchomiona droga na skróty do centrum Nysy, na którą czekają mieszkańcy osiedla przy ulicy Słowiańskiej. Powstanie ścieżka pieszo – rowerowa. Nysanie 13 lat czekali na decyzję w sprawie terenów po FSO. Teraz wejdzie tam ekipa osób bezrobotnych, które uporządkują zakład w ramach umowy podpisanej przez miasto z PUP. Teren zostanie udostępniony mieszkańcom w celu jego zwiedzania. Prowadzone są rozmowy o uruchomieniu produkcji z dwiema dużymi firmami, których nazw obecnie nie można zdradzać. Rozmowy z trzecią firmą zerwano, ponieważ proponowała wynagrodzenia oscylujące w granicach płacy minimalnej.
źródło: nysainwestycje.blogspot.com


wtorek, 6 października 2015
Posted by Patryk Babula

NOWE MIEJSCA PRACY NIEOPODAL NYSY

Niemiecka spółka Viaregia, która planuje wybudować w miejscu dawnej cukrowni w Otmuchowie zakład produkujący galanterię papierniczą, dokupiła od rolników 8 ha i kolejne 4 od Agencji Nieruchomości Rolnych zainwestuje w przedsięwzięcie 200 mln euro. Bravet w ostatnim czasie rozbierał pozostałości po cukrowni, na tym terenie ma po wstać zakład papierniczy, produkujący m.in. chusteczki higieniczne, płatki kosmetyczne, papier toaletowy. Zatrudnienie ma w nim znaleźć docelowo 700 osób wg OCRG. W przyszłym roku na terenie inwestycyjnym rozpocznie się budowa hal, a produkcja ruszy na przełomie 2017 i 2018 roku.
źródło: nysainwestycje.blogspot.com
poniedziałek, 5 października 2015
Posted by Patryk Babula

PARK KULTUROWY W NYSIE TUŻ TUŻ

29 września br. miało miejsce pierwsze organizacyjne spotkanie Zespołu Zadaniowego ds. wypracowania koncepcji i założeń projektowanego „Parku Kulturowego Twierdza Nysa”.

Zespół Zadaniowy został powołany na podstawie zarządzenia 427/2015 Burmistrza Nysy z dnia 16 września 2015 r. W czasie spotkania Doradca Burmistrza Nysy ds. Rewitalizacji i Parku Kulturowego - Anna Włodarczyk - przedstawiła wstępnie opracowane granice Parku Kulturowego Twierdza Nysa oraz kwestie związane z funkcjonowaniem PKTW. Zastanawiano się m.in. nad opracowaniem nowych lokalizacji nośników informacji wizualnej. W tej sprawie trwały wcześniej prace w terenie z przedstawicielem Nyskiego Domu Kultury. Członkowie Zespołu zobowiązali się do pracy nad wyznaczeniem nowych miejsc na słupy i tablice ogłoszeniowe także poza granicami Parku. Zmiana ich miejsca przeznaczenia oraz wymiana słupów i tablic na nowe przyczyni się do poprawy estetyki miasta.

Zanim przygotowywany projekt uchwały trafi na posiedzenie Rady Miejskiej w Nysie, granice Parku Kulturowego musi zatwierdzić Wojewódzki Konserwator Zabytków, Iwona Solisz. W Polsce obowiązują już dwie uchwały dotyczące parków kulturowych, w Krakowie od czerwca 2012 roku oraz od tego roku we Wrocławiu.
 źródło: nysa.eu
niedziela, 4 października 2015
Posted by Patryk Babula

PRZEBUDOWA ULICY PIASTOWSKIEJ W NYSIE

3 września 2015 odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy ul. Piastowskiej w Nysie. W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Nyski – Czesław Biłobran, Członek Zarządu Powiatu – Daniel Palimąka, przedstawiciele firmy projektowej oraz przedstawiciele dyrekcji Zarządu Dróg Powiatowych w Nysie.

Główne założenia planowanej przebudowy, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa to zwiększenie liczby miejsc parkingowych, a także usprawnienie i uporządkowanie ruchu. Projekt zakłada rezygnację z ruchu okrężnego wokół wieży, co otworzy bezpośredni dostęp ruchu turystycznego i pieszego do niej. W planie jest przesunięcie ronda przed wieżę (patrząc od strony ul. Krzywoustego, które połączy ulice Szopena i Piastowską ) oraz budowa parkingu podziemnego i deptaka reprezentacyjnego. W ramach małej architektury zostaną umieszczone ławeczki, zieleń miejska oraz średniowieczna makieta miasta. Przystanek autobusowy zostanie przesunięty nieco bliżej Bastionu św. Jadwigi. Zaplanowano też budowę parkingów równoległych do osi jezdni na całej długości ulicy Piastowskiej. Łącznie miejsc parkingowych szacunkowo przybędzie trzykrotnie. 

Planowany okres inwestycji to 2 lata, przełom 2016/2017. Inwestycja docelowo ma być realizowana w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.


(wizualizacje archiconcept.nysa.pl)


źródło: nysainwestycje.blogspot.com
Posted by Patryk Babula

Czas

Statystyki

W WYBORACH PARLAMENTARNYCH GŁOS ODDAM NA :

Wydarzenia

Loading...

Archiwum

Technologia Blogger.

Tłumacz

- Copyright © Nysa Inwestycje -Metrominimalist +- Powered by Blogger - Designed by J.D. -