NOWE DROGI W GMINIE NYSA

Po zakończeniu robót przy ul. Asnyka, gdzie powstało nowe rondo, budowy nowych dróg na „Skarpie Otmuchowskiej” w Nysie oraz w Jędrzychowie, Niwnicy, Białej Nyskiej i Kubicach zakończone zostały kolejne tegoroczne gminne inwestycje drogowe. W bieżącym roku na ten cel Nysa przeznaczyła 10,4 mln zł. w tym miasto 5,9 mln zł i tereny wiejskie 4,5 mln zł.

Gruntowa ul. Stawowa w Nysie z nową nawierzchnią z kostki betonowej
 

Już ponad 12 mln zł zainwestowała gmina Nysa w budowę dróg na Górnej Wsi w Nysie. W 2014r. zrealizowana została z budżetu gminy budowa ulicy Stawowej o długości 380 metrów w rejonie zabudowy jednorodzinnej. Gruntową drogę zastąpiła jezdnia i chodniki z kostki betonowej, wykonano także kanalizację deszczową i przebudowano istniejący przepust drogowy. Koszt budowy to kwota ok. 464 tys. zł. Warto przypomnieć, że w dzielnicy Górna Wieś gmina Nysa realizowała w ubiegłym roku budowę ul. Krasińskiego za kwotę 2,7 mln zł. W 2011 r. zrealizowany był I etap budowy dróg w tej części Nysy. Na to zadanie z budżetu gminy przeznaczono prawie 5 mln zł. Dzięki inwestycji udało się poprawić warunki dojazdu do posesji, bezpieczeństwo pieszym oraz kierowcom. Inwestycja gminy Nysa obejmowała budowę dróg wraz z pełną infrastrukturą techniczną w tym kanalizacją deszczową, uzupełnienie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, roboty związane z przebudową i budową instalacji oświetleniowej. W roku 2012 roku gmina Nysa zrealizowała budowę drogi w ul. Gustawa Herlinga - Grudzińskiego za blisko 900 tys. zł. Ponadto w latach 2006-2010 realizowane były w dzielnicy Górna Wieś inwestycje związane z budową dróg w ulicach: Niezapominajek, Stokrotek, Róż, Narcyzów, Kisielewskiego, Iwaszkiewicza, Gombrowicza, Staffa, Tetmajera, Grunwaldzkiej i Wańkowicza.

 ULICA STAWOWA PRZED:


PO:


Drogowe inwestycje w Niwnicy 

W Niwnicy zakończono budowę kolejnego etapu budowy dróg na obszarach, gdzie były jedynie gruntowe przejazdy dla mieszkańców. Droga znajduje się w pobliżu wjazdu na drogę krajową Nysa – Prudnik przy zabudowie jednorodzinnej. Etap V realizacji inwestycji obejmował wykonanie odcinka drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej (w granicach pasa drogowego), wykonanie zjazdu z drogi krajowej nr 41 na drogę gminną oraz wykonanie przepustu na zjeździe z drogi krajowej. Jezdnia wykonana została z betonu asfaltowego, a chodniki i zjazdy do posesji mieszkańców z kostki betonowej. Koszt budowy w Niwnicy wyniósł ok. 276 tys. zł.


PRZED: 


PO:W Kępnicy nowa droga do osiedla

Zakończyły się utrudnienia związane z budową II etapu budowy drogi do osiedla w Kępnicy. Mieszkańcy musieli wcześniej jechać oraz spacerować po nierównych płytach betonowych i długo zabiegali o przebudowę drogi. Dodatkowo dotychczasowa jej szerokość (3 metry) stwarzała realne zagrożenie dla osób poruszających się po niej. W ramach II etapu budowy drogi wykonano odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej i chodniki z kostki betonowej. Koszt realizacji zadania wyniósł gminę 247 tys. zł. W 2013r. wykonano I etap robót drogowych od drogi powiatowej do zjazdu z budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 104 za kwotę 150 tys. zł.

PRZED:


PO:
Drogowa inwestycja na ul. Morcinka w Nysie

Na terenie zabudowy jednorodzinnej w ul. Morcinka w Nysie zakończony został I etap budowy i przebudowy drogi.  Nowa jezdnia, chodniki z kostki brukowej i zjazdy do posesji powstały w ramach inwestycji gminy Nysa. Przy drodze gruntowej - bocznej do ul. Morcinka - zamontowane zostały nowe punkty świetlne. Wartość robót wyniósł ponad 537 tys. zł.

ULICA MORCINKA PRZED: 


PO:źródło: nysa.eu

sobota, 11 października 2014
Posted by freshmen

BUDOWA DROGI NA SKARPIE OTMUCHOWSKIEJ - III ETAP

Rozpoczął się III etap budowy dróg na tzw. Skarpie Otmuchowskiej w Nysie. W ulicy Leszczynowej konieczne jest wykonie specjalnego muru oporowego z kamienia umieszczonego w specjalnych koszach z drutu stalowego, aby zabezpieczyć teren przed osunięciem.

Powstaje wielki mur przy budowanej drodze w ul. Leszczynowej na tzw. Skarpie Otmuchowskiej w Nysie. Długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja związana z budową drogi, technicznie nie należy do łatwych. Zastosowano m.in. specjalne mury oporowe z kamienia umieszczonego w specjalnych koszach z drutu stalowego, zabezpieczonego powłoką cynkowo-aluminiową. W ramach III etapu budowy dróg na skarpie wykonana zostanie nawierzchnia drogowa z kostki betonowej, wjazdy na posesje i kanalizacja deszczowa.
W październiku 2014r. powinny zakończyć się utrudnienia w tym rejonie miasta. Wykonawcą robót jest lokalna firma: Zakład Instalacji Wod.-Kan. Gazow. i Elektrycznych s.c. Krystyna Podpora, Krzysztof Podpora z Radzikowic. Koszt budowy drogi w ul. Leszczynowej wyniesie 282 tys. zł.  
źródło: otonysa.pl

poniedziałek, 22 września 2014
Posted by freshmen

ROZMOWA Z BURMISTRZ JOLANTĄ BARSKĄ

W lipcu uczestniczyła Pani w przyznaniu pozwoleń na działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Invest – Park. Firma działająca w nyskiej podstrefie przy ul. Karpackiej otrzymała pozwolenie na dalszą rozbudowę. Co dziś dzieje się w tym przemysłowym rejonie miasta i jakie są perspektywy dalszego rozwoju firm?

Na terenach strefy ekonomicznej w rejonie ulic Jagiellońskiej i Nowowiejskiej funkcjonują firmy z branży budowlanej, Vasco Doors i Alsecco, które rozwijają swoją działalność i zwiększają zatrudnienie. Alsecco rozpoczęło działalność w strefie ekonomicznej w 2009 r. Rozpoczęło od jednej hali o powierzchni 5 tys. m2., a aktualnie firma posiada hale o powierzchni 14 tys. m2 i trwa budowa kolejnej hali. Firma zatrudnia obecnie ponad 300 pracowników. Po rozbudowie będzie ponad 400 pracowników i 19 tys. m2 powierzchni hal. Vasco Doors rozpoczęło swoją działalność w strefie w 2012 roku i zdecydowało się na rozszerzenie działalności w Nysie. W lipcu br. firma otrzymała zgodę na rozszerzenie działalności w strefie i planuje budowę nowej hali, w którą zainwestuje kolejne 10 mln zł. Jest problem z firmą Advantech, która rozpoczęła budowę zakładu i nie kontynuuje prac, ale przy pomocy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, staramy się rozwiązać ten problem. Po realizacji nowych inwestycji w strefie przy ul. Karpackiej, będzie pracowało ponad 500 osób. Przypomnę jeszcze, że pracujemy nad dokumentacją projektową uzbrojenia 156 ha nowych terenów inwestycyjnych w obszarze Goświnowic i Radzikowic. Prowadzimy już rozmowy z inwestorami zainteresowanymi nabyciem terenów i inwestowaniem w tym obszarze. W grudniu br. nastąpią pierwsze transakcje związane z nabyciem gruntu.
                                                     


                                            
                                                                                                            
Są również inwestorzy poza strefą ekonomiczną?   

Przy ul. Krasińskiego inwestycję rozpoczęła firma Dywanopol. Buduje obiekt o powierzchni 4 tys. m2. Będzie to zakład usługowo-handlowy. Planowany termin zakończenia inwestycji to luty 2015 roku. McDonald’s natomiast kończy dokumentację projektową i jeszcze w tym roku rozpocznie budowę. Powstały nowe obiekty handlowe w Nysie: Castorama i Vendo Park. Firma Bioagra nabyła nowy teren inwestycyjny po byłej Fabryce Domów pod przyszłe inwestycje. Trwają rozmowy z kilkoma inwestorami, którzy zainteresowani są realizowaniem przedsięwzięć biznesowych na terenie naszej gminy.

Jak Pani ocenia sytuację gospodarczą w gminie ?  

O sytuacji gospodarczej mogę mówić na podstawie następujących wskaźników. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2007 roku wynosił 24,9 mln zł., w 2011 roku 29,5 mln zł, a w 2014 według planu wyniesie 33,8 mln zł. Od 2011 roku udział gminy w podatku dochodowych od osób fizycznych stale rośnie. Udział gminy Nysa w podatku od osób prawnych od 2009 roku również rośnie. W 2009 roku wynosił 833 tys. zł. W 2013 roku wynosił 1,1 mln zł. a w tym roku 2014 przewidujemy ponad 1,2 mln zł. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 2009 wynosiła 6784, natomiast w 2013 roku według danych GUS było zarejestrowanych 6921 podmiotów gospodarczych. Z tego wynika, że sytuacja działających na terenie naszej gminy firm ulega poprawie, chętniej i odważniej inwestują, czemu sprzyjają również inwestycje gminne, bo pamiętamy wszyscy tragiczny okres upadku zakładów pracy, kiedy to bezrobocie w naszej gminie rosło w zastraszającym tempie. W 2000 roku wg. raportu PUP wynosiło 6112 osób. W 2003 roku było 7838 osób bezrobotnych, czyli więcej niż dzisiaj jest osób bezrobotnych w całym powiecie nyskim. W 2009 roku było 3369 osób bezrobotnych, a na koniec czerwca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 2987 osób. Te cyfry najlepiej przedstawiają sytuację i to są fakty.

Rzeźnia w Nysie przy moście Bema znalazła nowego właściciela. Proszę wyjaśnić, dlaczego tak trudno było znaleźć nabywcę dla tej nieruchomości?

Sytuacja prawna nieruchomości była skomplikowana. Obiekt był własnością osoby fizycznej, natomiast teren, na którym był wzniesiony należał do Skarbu Państwa. Komornik prowadził postępowanie związane z egzekucją zadłużenia z nieruchomości. Po wycenie nieruchomości komornik przeprowadził kilka licytacji i dopiero w maju 2014 roku znalazł się inwestor. Nowy właściciel jest szansą na zagospodarowanie obiektu i poprawę estetyki terenu.


źródło: nysa.eu
wtorek, 16 września 2014
Posted by freshmen

ODBUDOWA RYNKU W NYSIE - WIZUALIZACJE

Gmina Nysa rozstrzygnęła przetarg na oddanie inwestorowi w wieczyste użytkowanie na 99 lat trzech działek w Rynku o powierzchni 2570 m2. Inwestor będzie mógł wybudować obiekt nawiązujący do zabudowy sprzed 1945r. Przypomnijmy, że w 2009r. jeden z przedsiębiorców odbudował na nyskim rynku wieżę ratuszową, której jest właścicielem. Tym razem Gmina Nysa oddaje trzy swoje nieruchomości w wieczyste użytkowanie.

Do przetargu – do 30 czerwca wpłacając wadium oraz składając ofertę do dnia 07 lipca 2014r. - zgłosił się jeden inwestor, Centrum Spółka z o.o. z Nysy. Cena wywoławcza użytkowania wieczystego na 99 lat trzech działek w Rynku wynosi  1 654 000 zł. Pierwsza opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wynosi 25%. Opłata roczna przez 99 lat, jaką ponosi inwestor wynosi 4,5 % ceny osiągniętej w przetargu (ok. 75 tys. zł rocznie) plus podatek od nieruchomości. Właścicielem obszaru trzech działek na tzw. plantach jest dalej gmina Nysa. W przeszłości sprzedaż terenu inwestorowi w centrum Nysy nie zawsze prowadziła do zagospodarowania. Jeśli chodzi o zabudowę plantów na Rynku inwestor w ciągu 3 lat od podpisania aktu notarialnego powinien rozpocząć inwestycję, a zakończyć w ciągu 8 lat. W przypadku nie dotrzymania terminów gmina Nysa może odebrać prawo wieczystego użytkowania inwestorowi.

Odtworzenie układu urbanistycznego pozwoli w przyszłości na przebudowę dróg, chodników oraz wyznaczenie terenów rekreacyjnych w Rynku

Przebudowa ulicy Krzywoustego w 2011r. na odcinku od Wieży Ziębickiej do Rynku - z nowymi chodnikami, fontanną, ławeczkami i elementami architektury zielonej, była zapowiedzią tego, jak wyglądać będą pozostałe ulice przylegające do Rynku. W najbliższych latach planowana jest realizacja przebudowy ulic: Celnej i Biskupa Jarosława, miasto czeka także przebudowa samego Rynku. W 2012 zakończony został remont i konserwacja elewacji zabytkowego Domu Wagi Miejskiej. Tuż obok przeprowadzono w 2012r. także remont elewacji kamieniczki Wspólnoty Mieszkaniowej 191 na Rynku.


PRZEDWOJENNA ZABUDOWAZgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miejską w Nysie w dniu 2 października 1996r., teren trzech działek na Rynku (aktualnie teren pokryty trawą) przeznaczony jest do zabudowy pod działalność: usługową (handel, gastronomia), wystawienniczą, kulturalną oraz inne funkcje publiczne. Dopuszczalne są także funkcje mieszkalne. Obiekt w Rynku ma nawiązywać do historycznie ukształtowanej linii zabudowy sprzed 1945 r. i będzie musiał uzyskać m.in. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wraz z odbudową kamienicy na trzech działkach w Rynku, odnowieniem ulic, zaprojektowaniem terenów zielonych i rekreacyjnych, będzie możliwe ograniczenie ruchu w Rynku. Dokładny układ komunikacyjny w samym sercu miasta zostanie opracowany przez ekspertów i skonsultowany z mieszkańcami, podobnie zresztą jak projekty przebudowy poszczególnych ulic. Przebudowa Rynku prowadzić powinna do utworzenia dwóch dużych placów atrakcyjnych dla mieszkańców do celów rekreacyjnych: przed Bazyliką Św. Jakuba i św. Agnieszki oraz przed Domem Starej Wagi.


WIZUALIZACJE


źródło: nysa.eu
środa, 27 sierpnia 2014
Posted by freshmen

INWESTYCJE W OBIEKTYWIE 19.08.14 Renowacja elewacji kamienic przy ulicy Piastowskiej 2, 4 i 6.


Rozbudowa Hotelu Redos w końcowym etapie.


Modernizacja wałów i tamy na Nysie Kłodzkiej
wraz z budową budynków technicznych.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż
ul. Rodziewiczówny oraz Powstańców Śląskich.


Gruntowna przebudowa ul. Chopina.


Remont budynku przy ul. Chopina (widok od podwórka).

źródło: nysainwestycje.blogspot.com

wtorek, 19 sierpnia 2014
Posted by freshmen

Statystyki

Czas

KTO JEST TWOIM KANDYDATEM NA BURMISTRZA NYSY ?

Archiwum

Technologia Blogger.

Tłumacz

- Copyright © Nysa Inwestycje -Metrominimalist +- Powered by Blogger - Designed by J.D. -