KROK BLIŻEJ DO POWSTANIA DEKADY W NYSIE

W czwartek 26 lutego Rada Miejska, podjęła znaczną większością głosów decyzję, dotyczącą ponownego otwarcia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa. 17 radnych głosowało za przyjęciem wniosku, 3 się wstrzymało, przeciw było również 3 radnych. Taka decyzja umożliwi ponowne rozpatrzenie i  ewentualną zmianę w studium oraz zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego na korzyść Dekady, czyli możliwość wybudowania obiektu handlowego powyżej 2 tysięcy metrów kwadratowych. 

 (wizualizacja takdekada.pl)

źródło: nysainwestycje.blogspot.com
piątek, 27 lutego 2015
Posted by Patryk Babula

NOWE OKNA W CAROLINUM

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych „Carolinum” w Nysie zyska 63 nowe okna, których montaż zakończy się do końca maja tego roku. Koszt wymiany okien to kwota ponad 140 tysięcy złotych. Kolorystyka stolarki okiennej o barwie szarej oliwki uzgodniona została z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  Stolarka okienna będzie drewniana. Wykonawcą została firmą „Okna – Kołodziejczyk”, która wygrała przetarg i to z nią została podpisana już umowa. W ubiegłym roku w tej samej szkole wymieniono ponad 50 okien. Po tegorocznej wymianie okien od strony dziedzińca, pozostaną do wymiany okna w budynku przy Rynku Solnym. 

 Już wymienione:
 (zdjęcie powiat.nysa.pl)

Do wymiany: 
(zdjęcie powiat.nysa.pl)

Do wymiany w przyszłości:
(zdjęcie powiat.nysa.pl)

 źródło: powiat.nysa.pl
środa, 25 lutego 2015
Posted by Patryk Babula

NOWA NADZIEJA NA ZAGOSPODAROWANIE STAREGO MŁYNA ?

Jak podaje portal nysa.eu w piątek, 13 lutego, Zastępca Burmistrza ds. Gospodarczych Marek Rymarz oraz Inspektor Marlena Wolny udali się na rozmowy do Pani Barbary Komorowskiej, które odbyły się w Elżbietowie pod Warszawą. Pani Barbara Komorowska jest właścicielem kilku firm, w tym spółki „Polskie Młyny” będącej właścicielem działki przy ulicy Mostowej. Rozmowy dotyczyły możliwych do realizacji projektów biznesowych oraz poznania barier, które dotychczas uniemożliwiały podjęcie planowanych inwestycji. Identyfikacja przeszkód oraz ich eliminacja przyczynią się do lokalizacji inwestycji w Nysie. W chwili obecnej Pani Barbara Komorowska musi zweryfikować swoje koncepcje biznesowe bowiem te, które były realne kilka lat temu, mogą odstawać od dzisiejszych realiów. Niemniej otwarta postawa władz Nysy sprawiła, że miasto ponownie będzie przedmiotem zainteresowania Pani Barbary Komorowskiej. Jednym z elementów będzie współpraca z Instytutem Architektury PWSZ w Nysie oraz ogłoszenie konkursu na zagospodarowanie tego terenu. W czasie rozmów Pani Barbarze Komorowskiej zostały zaprezentowane obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nysa oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto przedstawiono i omówiono plany Gminy związane z ożywieniem obszaru nadrzecznego, w tym z budową bulwarów oraz utworzeniem Regionalnego Parku Przemysłowego Radzikowice - Goświnowice. Właścicielka przyjęła również zaproszenie Burmistrza do odwiedzenia Nysy.

 (zdjęcie Google Maps Streetview )


(zdjęcie satelitarne Google Maps) 

źródło: nysa.eu
wtorek, 17 lutego 2015
Posted by Patryk Babula

LIKWIDACJA TOROWISKA NYSA-KOPERNIKI W 2015

Maciej Bułtowicz z biura prasowego PKP S.A. poinformował, że w 2015 roku na Opolszczyźnie planowana jest likwidacja łącznie czterech torowisk. Będą to nieczynne linie: nr 328 relacji Nysa-Koperniki, nr 338 relacji Fosowskie-Dobrodzień oraz linia nr 769 w Opolu po zachodniej części Odry. Tory znikną, mimo tego wciąż pozostaną przy nich nieczynne dworce. PKP nie może ich rozebrać, bo w wielu przypadkach są to obiekty zabytkowe lub takie, w których wciąż znajdują się mieszkania z lokatorami. Od kilku lat istnieje pomysł, aby zagospodarować nasypy po oczyszczeniu na ścieżki rowerowe lub drogi, bo nasypy są dobrze utwardzone i posiadają wszelką infrastrukturę w postaci przepustów i mostów. Likwidacja linii nastąpiła w 2002, choć tor już był dawno rozkradany. Linia ma długość 4,2 km i ciągnie się do kamieniołomu granitu w Nadziejowie.

(zdjęcie satelitarne Google Earth)


źródło: nysainwestycje.blogspot.com
piątek, 13 lutego 2015
Posted by Patryk Babula

NOWE BOISKO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Przygotowywana jest dokumentacja budowy boiska, którego przedsięwzięcie szacunkowo pochłonie kwotę 500 tys. zł.  Powiat w Nysie planuje również modernizację drogi przy szkole, do której uczęszcza prawie 550 uczniów.

Wizualizacje: 

 (wizualizacja archiconcept.pl)

 (wizualizacja archiconcept.pl)

Obecny stan:

 (zdjęcie powiat.nysa.pl)

źródło: nysainwestycje.blogspot.comczwartek, 29 stycznia 2015
Posted by Patryk Babula

Czas

Statystyki

Odwiedzający

Archiwum

Technologia Blogger.

Tłumacz

- Copyright © Nysa Inwestycje -Metrominimalist +- Powered by Blogger - Designed by J.D. -